Leer-Werkbanen

Vacature: Gezocht MVK'er

Referentie: HLS-V19355

Klant / soort bedrijf
Werklocatie:
den helder
Functiecategorie
Beveiliging/politie
Functienaam
Teamleider, Unit manager
Opleiding
MBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Onderdeel defensie

Beschrijving functie

Wij zoeken een toezichthouder.

Functionaris is verantwoording verschuldigd aan leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit van het handhaven van een veilige werkomgeving in/op aangewezen object, uitvoering geven aan de Risico inventarisatie en het plan van aanpak en het rapporteren van geconstateerde afwijkingen.

Veiligheid en milieu (VCZSK ALG 001; Veiligheid- en milieumanagementsysteem) en gebouw-/objectbeheer (VCZSK DMI MAROST 392; Gebouw- en objectbeheer) en werkafspraken en voorschriften binnen Defensie zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Functionaris neemt beslissingen over het stoppen/starten van werkzaamheden op grond van het wel niet voldoen aan wet-/regelgeving op gebied van veiligheid en milieu en het ontzeggen van de toegang voor interne en externe personen tot het toegewezen object binnen de opgedragen randvoorwaarden

Functie omschrijving en taken
1. Handhaven van een veilige werkomgeving in/op aangewezen object, door:
Het verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden op schepen en werkplaatsen;
Het verlenen van ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten aan medewerkers V&M;
Het treffen van geëigende maatregelen genomen ter beëindiging van ongewenste situaties (preventief) bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheids-bedreigende situaties;
Het toezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen;
Het samen met het hoofd productgroep, zoeken naar passende oplossingen bij gerezen problemen;
Het formuleren van praktische voorstellen voor verbetering.

2. Uitvoering geven aan de Risico inventarisatie en het plan van aanpak, door:
Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), nadere inventarisaties en het plan van aanpak;
Het (mede) uitvoeren van de maatregelen van het plan van aanpak.

3. Het rapporteren van geconstateerde afwijkingen, door:
Het verrichten van dossieronderzoek ;
Het verzamelen en controleren van gegevens op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid het verwerken van gegevens in (geautomatiseerde) bestanden;
Het opstellen van werkvergunningen en processen-verbaal;
Het samenstellen en aanleveren van managementinformatie;
Het beheren, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) bestanden;
Het toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.


Eisen:
De kandidaat beschikt minimaal over een opleiding middelbare veiligheidskundige (MVK)
Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.
Het verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in werkplaatsen.
Het verrichten van toezicht op werkzaamheden van aannemers op locatie.
Het treffen van maatregelen genomen ter beëindiging van ongewenste situaties (preventief) bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheids- bedreigende situaties.
De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in een complexe organisatie.
De kandidaat beschikt over ervaring in een omgeving waar explosieve stoffen voorkomen.